• foto_home.gif
  • foto_home1.jpg

CE Markering Pleziervaartuigen

Sinds 16 juni 1998 is de Europese Regelgeving Pleziervaartuigen van kracht geworden. Voor alle vaartuigen tussen 2.5 en 24 meter, die sinds die datum op de Europese markt zijn gebracht, is CE markering verplicht.

 

Tom van den Heuvel is officieel inspecteur voor het internationale HPI.

 

Als consultant spelen wij een adviserende rol naar onze opdrachtgevers, zoals jachtwerven en bedrijven die boten importeren van buiten de Europese gemeenschap. Wij stellen onder andere het Technisch Dossier samen, de Eigenaarhandleiding, stellen de Verklaring(en) van Overeenstemming op en verzorgen de communicatie met de Notified Body voor certificering. In onze rol als consultant kunnen wij naast de inspectie van het vaartuig ook adviseren als het gaat om aanpassing, zodat het vaartuig voldoet aan de regelgeving. Welke jachten zijn uitgezonderd van de CE verplichting, wat wij voor u kunnen betekenen en overige informatie vindt u onder de Subcategorieën van CE certificering.

 

 

  logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2024  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved