• foto_home.gif
  • foto_home1.jpg

Ontwerp categorieën

Categorie Significante Golfhoogte * Schaal van Beaufort


A - Oceaan Meer dan 4m** Meer dan 8
B - Kustwater Tot en met 4m Tot en met 8
C - Open water Tot en met 2m Tot en met 6
D - binnenwater Tot en met 0.3m Tot en met 4

* Significante golfhoogte betekend de gemiddelde hoogte van de hoogste 1/3 van de golven over een genomen periode. Golven met een hoogte welke een keer zo hoog zijn kunnen van tijd tot tijd voorkomen.

** Het RSG, het Notified Bodies' forum voor the European Recreational Craft Directive, heeft het advies uitgebracht om golven van 7 meter hoogte te gebruiken bij de beoordeling.

Het is mogelijk dat een vaartuig een CE markering heeft in meer dan een ontwerp categorie en voldoet aan alle vereisten voor de betreffende categorie.

  logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2024  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved