• foto_home.gif
  • foto_home1.jpg

Recreational Craft Directives (RCD)

Overzicht Europese Regelgeving Pleziervaartuigen
94/25/EG en gewijzigd bij 2003/44/EG

Omvang
De volgende vaartuigen vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD):
- pleziervaartuigen van 2,5 tot 24m in lengte Personal Water Craft (PWC) - ook wel bekend als jet- ski's.

Sinds 1 januari 2006 zijn de geluid en de uitlaatgassen emissie van voortstuwingsmotoren voor pleziervaartuigen in Europa een deel geworden van de Europese Regelgeving Pleziervaartuigen.


In aanvulling op vaartuigen, vallen de volgende producten (indien vooraf gefabriceerd), en gemonteerd op de Europese Pleziervaartuigen ook binnen het toepassingsgebied:

Voortstuwingsmotoren voor pleziervaartuigen en Jet- ski'sOntsteking- beschermde apparatuur voor inboard and stern drive motorenStart- in- versnelling beveiliging apparatuur voor outboard motorenStuurwielen, overbrengingen en kabelonderdelen.Brandstof tanks voor vaste brandstof installaties en brandstof slangenPrefab luiken en patrijspoorten.

In Europa gebouwde schepen of onderdelen welke binnen de werkingssfeer van de Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD) vallen moeten een CE- markering hebben en voldoen aan de richtlijn. Sommige van de bovenstaande componenten hoeven niet CE- gemarkeerd te zijn wanneer ingebouwd op de vaartuigen. Neem contact op met CEproof voor meer informatie.

Uitsluitingen
Er zijn bepaalde type vaartuigen uitgesloten van de Europese wet pleziervaartuigen (RCD), waaronder:
- Vaartuigen welke alleen voor wedstrijden worden gebruikt
- Kano's
- Kajakken
- Waterfietsen
- Zeilplanken
- Surfplanken
- Originele en individuele replica's van historische vaartuigen, ontworpen voor 1950, gebouwd met hoofdzakelijk de originele

  materialen.
- Experimentele vaartuigen, welke niet op de particuliere markt worden
  gebracht.
- Vaartuigen welke voor eigen gebruik worden gebouwd, welke niet binnen 5 jaar na afbouw worden verkocht.
  Commerciële en passagiers vaartuigen. (NOTE - een pleziervaartuig welke
  voor de verhuur wordt ingezet is nog steeds een pleziervaartuig en dus valt een dergelijk vaartuig binnen het

  toepassingsgebied van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD), ongeacht dat er geld verdient wordt aan de charter.
- Onderzeeërs
- Hovercraftvaartuigen
- Draagvleugelboten

Nieuw of tweedehands vaartuigen die zijn gebouwd / in gebruik zijn gesteld binnen de EEG voor 16 juni 1998 zijn uitgezonderd. Houd u er rekening mee dat moet kunnen worden aangetoont dat zij voor deze datum zijn ingevoerd, of zijn gebruikt binnen de EEG.
Voor meer informatie hierover en advies hoe dit kan worden aangetoont, vindt u op de pagina, over uitzonderingscertificaten.

Verantwoordelijke
De natuurlijke of rechtspersoon die voor het eerst het eind product op de markt brengt, binnen de EEG, is verantwoordelijk voor de overeenstemming met de regelgeving van het vaartuig. Dit kan iedereen zijn, de bouwer, maar ook de eigenaar. Voor geïmporteerde, tweedehands boten kan dat alleen de importeur zijn.

Ontwerp categorieën
De ontwerp categorieën zijn hierboven uitgebreid beschreven.
(naar Ontwerp categorieën)

Overeenstemming & Documentatie
Voor een vaartuig dat op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt gesteld, binnen de EEG, moet een Verklaring van Overeenstemming worden opgesteld. Deze verklaring geeft aan dat het vaartuig voldoet aan de Essentiele Eisen, welke in de regelgeving is opgenomen.

Een Technisch Dossier moet worden opgesteld en worden onderhouden door de bouwer / vertegenwoordiger van de bouwer . Dit dossier moet worden bewaart zolang het betreffende vaartuig in productie is en voor een minimale periode van tien jaar, na de productie van het laatste exemplaar.

Het Technische Dossier beschrijft hoe het vaartuig voldoet aan de Essentiele Eisen. Het is een groot document dat door elke clausule van de betrekkinghebbende standaards beschrijft en de overeenstemming aantoont.

Voor het vaartuig moet een eigenaarshandleiding worden opgesteld. De handleidng moet worden voorzien van informatieover het veilige gebruik van het vaartuig en overige inhoud, zoals omschreven in de Technische eisen welke zijn gebruikt bij het samenstellen van het Technisch Dossier. De Verklaring van Overeenstemming moet bij de handleiding worden gevoegd en behoort bij het vaartuig te worden meegeleverd, wanneer deze wordt verkocht.

Essentiele Eisen
Niet alle essentiele Eisen zijn gerelateerd een de veiligheid. Er worden dertig eisen beschreven in de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD). Niet alle essentiele eisen zijn van toepassing op een eenvoudig vaartuig. De essentiele eisen zijn in princiepe een niet strak voorschrijven de eis, om maximale vrijheid bij het ontwerpen te waarborgen. Als voorbeeld beschrijft ER 3.1 dat het vaartuig in alle opzichten, sterk genoeg moet zijn. De essentiele eisen worden ondersteunt door geharmoniseerde standaards, maar het is legaal andere standaards te gebruiken, wanneer gelijkwaardigheid hiervan kan worden aangetoont. Dit is vaak niet eenvoudig, zonder de expertise van een professional.

Assessment
Het onderzoek dat moet worden uitgevoerd is bepaald in de verschillende modules.
Post Construction Assessment (PCA) - (geïmporteerde en gebruikte vaartuigen)
PCA is hierboven uitgebreid beschreven.
(naar PCA)

  logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2024  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved