• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Over ons -  CEproof

CEproof is wereldwijd leider als het gaat om CE markering van pleziervaartuigen & toebehoren onder de Europese Regelgeving Pleziervaartuigen (Recreational Craft Directives (RCD)) en de Marine Equipment Directive (MED). Klik hier voor de online aanvraag voor bijvoorbeeld de CE certificering van een Amerikaanse Speedboot / sportcruiser, Overige vaartuigen of een Exemption certificate (vrijstellingscertificaat).

CE checklist / Software

CEproof kan u voorzien van een checklist, welke is gespecificeerd voor het vaartuig dat u bouwt. Aan de hand van de basis gegevens kunnen wij een specifieke checklist voor u opstellen, zodat u precies weet waaraan u moet voldoen om eenvoudig de CE markering rond te kunnen maken. Uit ervaring weten wij dat het niet een groot probleem is om een nieuw vaartuig te bouwen, dat voldoet aan de CE regelgeving. Het moment waarop de bouwplannen worden getoets aan de regelgeving is bepalend. Wanneer dit tijdig gebeurt, zullen de kosten beperkt blijven. Met een checklist van CEproof heeft u alle normen bij de hand tijdens de bouw. Tevens kunnen wij u voorzien van support en bouwadvies. Voor werven die de CE markering volledig zelf willen uitvoeren hebben wij de CEpro software in de aanbieding. Deze software voorziet u van alle toepasselijke normen en de mogelijkheid om het Technisch Dossier, de Verklaring van Overeenstemming en zelfs de eigenaarshandleiding te genereren. 

Getuige deskundige

CEproof heeft ervaring op vele vlakken in de pleziervaart en heeft een gediplomeerde team van onder andere:

 • Naval Architects
 • Marine Engineers
 • Electrical Engineers
 • Control & Instrumentation Engineers
 • Yacht Surveyors
 • Ship Surveyors
 • Yacht Brokers
 • Ex-Classification Society employees & managers
 • Ex-Notified Body staff & managers
 • Quality Auditors (ISM and ISO9000) 
 • Computer Programeurs

 

De ruime ervaring van ons team maakt ons tot een zeer geschikte getuigen deskundige in geschillen van verschillende aard in zowel de commerciële als de pleziervaart. Teamleden van CEproof zijn lid van veel professionele organisaties, wereldwijd. 

Sonic Boom™® Geluidsmeting

CEproof, consultants voor CE markering hebben een speciaal meetinstrument ontwikkeld om werven te helpen bij de controle om aan de vereisten te voldoen van RCD 2003-44-EC richtlijn.

 

De Sonic Boom™® is door CEproof ontwikkeld om het proces van geluidsmeting van half gliders en planerende vaartuigen onder de 24 meter eenvoudig en kosten effectief te maken.

 

De Sonic Boom™® bestaat uit een opblaasbare buis van 25 meter lengte met type 1 geteste geluidsmeting apparatuur, wat in een waterdichte box is gemonteerd, aan 1 zijde. Om het geluidsniveau van het vaartuig te meten, wordt er aan aantal keren over bakboord en over stuurboord langs het andere eind van de buis gevaren. Tijdens dit proces wordt het geluidsniveau continu gemeten. De Sonic Boom™® kan vrij drijvend of aan een anker worden gebruikt, op binnen en kustwateren. Het neemt slechts enkele minuten in beslag om de Sonic Boom op te blazen.

 

De Sonic Boom™® is getest door Terry Egginton van Notified Body HPi. Zijn reactie; De Sonic Boom is heel geschikt en zal betrouwbare meetresultaten opleveren, die wij zeker accepteren.

 

De Sonic Boom™® is eenvoudig in het gebruik en een accurate methode om te controleren of uw vaartuig voldoet aan de vereisten zoals beschreven in ISO Standaard 14509. Het systeem bestaat niet uit overdreven ingewikkelde elektronica en zorgt ervoor dat het vaartuig op de juiste afstand van de meetapparatuur wordt getest.

 

 

 logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2012  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved