• foto_home.gif
  • foto_home1.jpg

Verklaring van Overeenstemming

De Verklaring van Overeenstemming dient als bevestiging dat een vaartuig voldoet aan de CE regelgeving. In bijvoorbeeld België is dit een belangrijk document voor Belgen om een vignet te kunnen krijgen en dus legaal het schip in België te kunnen gebruiken. In België staat de Verklaring van Overeenstemming beter bekend als het CE attest. Deze verklaring wordt bij de eigenaarshandleiding gevoegd en behoort altijd aan boord te blijven.

  logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2024  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved