• foto_home.gif
  • foto_home1.jpg

Technisch Dossier

Het Technisch Dossier beschrijft hoe het vaartuig voldoet aan de CE regelgeving.
In onze functie als consultant stelt CEproof het Technisch Dossier op en voert daarbij tevens de inspectie uit. Wanneer hierbij afwijkingen zijn ten aanzien van de geldende normen, bespreken wij dit met u en denken mee hoe een en ander kan worden aangepast. Vaak wordt het concept Technisch Dossier vooraf al toegezonden, in de vorm van een checklist. Wanneer er tijdens de bouw onduidelijkheden zijn, of twijfels over de regelgeving, dan bieden wij support tijdens de bouw.

  logo ceproof  logo EMCI

 

 

 

 

 

 

                                      copyright  © 2024  -   Tom van den Heuvel   -   All rights reserved